logo Badnik

 
Влечната служба „Бадник“ е основана во 1990 година.

Нудиме можност за превоз на лесни возила, спортски и спуштени возила, комбиња, камиони, контејнери, градежни, печатарски и браварски машини.
 
Сите наши возила се осигурани во „Триглав Осигурување“ и стандардно користиме зелени картони кога се врши транспорт вон земјата.

Долгогодишното искуство кое го поседуваат сите наши возачи е потврда за нивната способност за справување со најразлични ситуации.

(c) Copyright Badnik. All rights reserved.